Phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp

Nguồn gen sâm tố nữ
Nguồn gen sâm tố nữ

Ngày 27/11/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3412/QĐ-BKHCN phê duyệt Danh mục đặt hàng hai (02) nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp cho Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng – Bộ Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế.

Khai thác và phát triển nguồn gen cây thuốc Sâm tố nữ (Pueraria candollei Grah.ex Benth. var. mirifica Airy Shaw & Suv.) 

  • Định hướng mục tiêu: Xác định giống và xây dựng được quy trình nhân giống, canh tác nguồn gen cây thuốc của Việt Nam Sâm tố nữ (Pueraria candollei Grah.ex Benth. var. mirifica Airy Shaw & Suv.) nhằm tạo nguồn nguyên liệu cho ngành dược.
  • Yêu cầu đối với kết quả: Báo cáo về đặc điểm thực vật, nông sinh học, thành phần hóa học chính của hai nguồn gen Sâm tố nữ thu thập từ ít nhất 03 xuất xứ tại Việt Nam và bản mô tả giống cho loại cây thuốc trên; quy trình kỹ thuật nhân giống cho hai nguồn gen Sâm tố nữ; quy trình kỹ thuật canh tác (trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế) dược liệu cho hai nguồn gen Sâm tố nữ; Tiêu chuẩn cơ sở của cây giống Sâm tố nữ; Tiêu chuẩn cơ sở của 2 loại dược liệu Sâm tố nữ; Vườn giống gốc (Sâm tố nữ 1000m2, lưu giữ 200 cây giống gốc, lưu giữ 2.000 cây giống gốc); Vườn nhân giống (Sâm tố nữ 500m2, sản xuất được 10.000 cây giống/năm, sản xuất được 10.000 cây giống/năm); Mô hình trồng cây dược liệu tuân thủ GACP-WHO (Sâm tố nữ 4,0ha); Dược liệu đạt tiêu chuẩn cơ sở (Sâm tố nữ 1.000kg).
  • Phương thực tổ chức thực hiện: Xét giao trực tiếp cho Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng – Bộ Khoa học và Công nghệ.

Comments

comments

Khai thác và phát triển nguồn gen cây thuốc Sâm tố nữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *