Nghiên cứu tác dụng tăng cường hoạt tính estrogen thông qua sự tăng trưởng tế bào biểu mô âm đạo động vật thí nghiệm của sắn dây củ tròn ( Pueraria candillei  var mirifica (Airy Shaw & Suvat) Niyomdaham)

hoat-tinh-estrogen

Cao sắn dây củ tròn ở 2 mức liều thứ là 100mg/kg và 200mg/kg có hoạt tính estrogen thể hiện qua việc làm tăng khả năng xuất hiện tế bào sừng trên chuột cống cái trưởng thành cắt buồng trứng.